Forsikring

Dersom du har helseforsikring bør du sjekke om du kan benytte forsikringen til timer hos Klinikk Partum. Mange helseforsikringer dekker et visst antall psykologsamtaler. Du kan ha denne dekningen i helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller forsikring du har tegnet selv som privatperson. Sjekk derfor din forsikringspolise eller ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å høre om du kan få dekket timer hos oss. 

Etter å ha avklart med ditt forsikringsselskap, er det enkleste at du selv betaler for timer hos oss og i etterkant sender inn kvitteringer til forsikringsselskapet slik at de tilbakebetaler beløpet du har lagt ut. 

Hos oss får du automatisk tilsendt kvittering på epost for betalte timer som kan benyttes som dokumentasjon på gjennomførte behandlingstimer.

Bestill samtale