Angst i spedbarnstida

Naturen vil at du skal bli litt ekstra engstelig

Hodet og kroppen kan begynne å jobbe på høygir når vi har fått et lite nyfødt menneske å ta vare på. Vi scanner verden etter farer for den lille. Vi blir som en løvemamma i jungelen!

Naturen har laget oss sånn for at vi skal være ekstra på vakt og passe på at babyen overlever. Vi har en rekke instinkter og en «løvemammahjerne» for at vi skal fange opp babyens små signaler og prioritere den foran alt – selv om vi er stuptrøtte og slitne.

Fra evolusjonens side er jo det å forplante seg og sørge for at avkommene overlever vår viktigste oppgave. Da er ikke rart at naturen da har gitt oss sterke instinkter for å hjelpe oss med akkurat det. Så vi skal være glade for at vi har løvemammahjernen, men av og til kan det bli litt mye av det gode. Vi kan oppleve heftige katastrofetanker, kvernende bekymringer og sterk indre uro sånn at det blir vanskelig å slappe av og vi blir slitne.

Flere faktorer spiller inn

I tillegg til de sterke beskyttelsesinstinktene og Løvemammahjernen, så er det også flere andre faktorer som kan bidra til at vi blir mer engstelige som nybakt mamma eller pappa.

Å være mentalt og fysisk sliten etter et krevende svangerskap og en tøff fødsel gjør oss mer sårbare for å kjenne oss engstelige. Når vi tappes for krefter, så blir vi mer hudløse og kan lettere kjenne på indre uro og få katastrofetanker. Så lite eller oppstykket søvn er også en faktor som påvirker oss. Det samme gjelder hvis baby er mye urolig og vi går med sterk indre spenning knyttet til hvordan dagen og natta blir.

Hvis vi sitter igjen med krevende minner fra fødselen eller den første barseltida, så kan det gjøre oss mer sårbare for angst. Har vi vært veldig redd underveis, så kan det hende at nervesystemet vårt bærer på disse følelsene fortsatt. Det gjør at stress-systemet vårt er påskrudd selv om faren er over og vi går rundt i en beredskapsmodus.

Smerter påvirker hvordan vi har det psykisk. Så har du smerter i underlivet eller i forbindelse med amming, kan det gjøre at du går med forhøyet aktiveringsnivå i kroppen som igjen gjør deg mer sårbar for å kjenne på angst.

Som nybakt mamma trenger vi mer trygghet og ro rundt oss. Vi trenger ei hule å krype inn i. Men livet skjer, og det er ikke alltid barsel- og spedbarnstida blir så rolig som vi skulle ønske. Hvis vi opplever belastende hendelser i livet ellers, sånn som sykdom og dødsfall, strever med økonomiske problemer eller kanskje bor midt et oppussingsprosjekt som har gått i stå, så kan det tappe oss for mentale krefter. Og det igjen kan gjøre oss mer sårbare for å oppleve angst.

Når vi får barn, så ser vi ofte vår egen oppvekst i nytt lys. Tidligere opplevelser og relasjoner til omsorgspersoner kan bli tydeligere for oss – på godt og på vondt. Å bearbeide krevende følelsesmessige reaksjoner fra tidligere i livet tar mentale krefter og kan gjøre oss mer sårbare for å kjenne oss overveldet og engstelige i spedbarnstida. Har vi strevd med angst tidligere i livet, så kan vi oppleve at disse utfordringene kommer tilbake eller blir sterkere i spedbarnstida på grunn av alt som foregår i og rundt oss.

Det er mye som kan hjelpe deg

Det å kjenne seg engstelig, bekymret og urolig er ganske vanlig som spedbarnsmamma og spedbarnspappa. Noen merker det som skremmende indre bilder, fæle katastrofetanker, kvernende bekymringer eller tvangstanker og -handlinger. Andre kjenner på indre uro i kroppen, kan oppleve panikkanfall eller vegrer seg for sosiale situasjoner. Å ha det slik blir slitsomt i lengden og krever mye energi fra oss – energi som vi egentlig trenger til å stå i alt livet byr på når vi har liten baby.

For å få det bedre kan det være viktig at du blir kjent med din egen angst, hva som påvirker deg for tida og hva som bidrar til at du kjenner på angst. Kanskje trenger du mer hvile og avlastning for å få mer mentalt overskudd. Kanskje har du behov for å få bearbeidet fødselsopplevelsen. Kanskje bør du øve på situasjoner du unngår. Eller kanskje er det viktigste for deg å skape mer mental avstand til katastrofetankene slik at de ikke føles som sannheter og ikke påvirker deg så sterkt.

Det finnes mange gode verktøy og strategier som hjelper mot ulike former for angst i spedbarnstida. Vi i Klinikk Partum har lang erfaring med behandling av angst og du er varmt velkommen til å ta kontakt for å avtale en time med mål om å forstå din angst og legge en plan for hvordan du kan få det lettere.

Finn din psykolog og bestill en samtale 

Det er viktig for oss å være her når du trenger det og når det passer for deg i ditt liv. Derfor er vi tilgjengelige både på dagtid, ettermiddag, kveld og helg – uten tillegg i timeprisen.

 

Finn din psykolog

eller

Bestill samtale