Fødselsdepresjon

Hva er fødselsdepresjon?

Fødselsdepresjon er egentlig en samlebetegnelse for depresjon under eller etter graviditeten. Mange av de som opplever depresjon etter fødselen er nemlig også plaget under svangerskapet. Det er også viktig å vite at en fødselsdepresjon ikke nødvendigvis oppstår rett etter fødsel. Vi bruker begrepet i de sammenhengene hvor man utvikler en depresjon i løpet av det første året etter at barnet er født. Det er også verdt å merke seg at også nybakte medmammaer og pappaer kan utvikle en fødselsdepresjon.

Hvor vanlig er det?

Mange tror at psykiske lidelser er sjeldnere i svangerskap og spedbarnstid. Men psykiske helseplager øker faktisk i denne livsfasen. I Norge vil rundt hver åttende gravide kvinne eller spedbarnsmor oppleve en periode med depressivitet innen to år etter fødselen (Holte og Eberhard-Gran, 2022).

Hvordan oppleves en fødselsdepresjon?

Som gravid og nybakt mor kan man kjenne seg ekstra følelsesmessig sensitiv. Det er en spesiell og intens periode naturen hvor vi i tillegg til alle de fysiske forandringene også går gjennom psykologiske forandringer.

Vi kan se på den ekstra følsomheten som en del av naturens måte å sikre at du blir supersensitiv overfor barnet ditt, legger merke til de små signalene, reagerer kjapt og intenst når barnet ditt formidler ubehag gjennom gråt og du fylles av sterk motivasjon til å gjøre alt du kan 24/ for å passe på dette lille nye mennesket.

Det er altså helt vanlig at vi opplever følelsene våre som mer intense enn ellers i spedbarnstida. Vi kan også merke at følelsene lettere svinger og at vi veksler ofte mellom å både være glad, redd og bekymret. Det er krevende, både fysisk og psykisk, å gå gjennom svangerskap, fødsel og spedbarnstid. Vi kan oppleve at forventningene våre om kos, harmoni og ekstra sterk lykkefølelse ikke helt blir innfridd. Det er helt vanlig å kjenne seg sliten og at dagene kan være tunge innimellom.

Noen av oss kan imidlertid bli preget på en slik måte at vi tenker at det best beskrives som en depresjon. Vi kan da oppleve at vi over litt tid ikke klarer å glede oss over ting eller kjenner oss mye irritabel, gråter mye eller føler oss flat i følelsene, sover dårlig, føler oss urolig/engstelig, får endret matlyst og tenker mange vonde tanker om oss selv, barnet eller livssituasjonen vi er i.

Hvorfor utvikler noen fødselsdepresjon?

Depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel har likheter depresjon man kan oppleve ellers i livet. Samtidig så utvikler vi depresjonen i en spesiell tid i livet hvor det er mye som foregår fysisk, psykisk og sosialt. Alt dette påvirker hvordan depresjonen oppleves og påvirker oss.

Det er sjelden slik at en fødselsdepresjon bare plutselig og uforståelig dukker opp. Hvis vi utforsker hvordan du har hatt det, hvordan du har det nå og hva som påvirker deg, så kan vi som regel finne sammenhenger som forklarer hvorfor du har det tøft.

Utslitthet som følge av lite søvn eller det å ha en urolig baby som gjør at vi alltid må være «på vakt», vonde erfaringer fra tidligere i livet som blir sterkere, utfordringer knyttet til amming, vansker i parforholdet, en negativ fødselsopplevelse, fysisk sykdom hos deg selv eller baby,  smerter/plager etter fødsel, økonomiske bekymringer, praktisk stress i livet som for eksempel flytting og lite støtte i familie/nettverk er eksempler på ting som kan bidra til at vi blir overveldet og mentalt utslitt og som kan føre til at vi blir deprimerte i spedbarnstida. I tillegg kan hormonelle prosesser i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid kan påvirke oss.

Hvordan få det bedre?

Det å forstå hva som spiller inn for deg er viktig fordi det gir en pekepinn på hva du trenger for å få det bedre. Det kan for eksempel være mer søvn, mer hvile, mer egentid, bedre oppfølging av smerter og plager etter fødsel, mer emosjonell støtte og forståelse fra partner, å få lov til å bli skjermet fra praktiske utfordringer i livet og være i babybobla, begrense kontakt med personer du har nær men som er krevende å forholde seg til, bedre ammeveiledning eller kanskje bearbeiding av fødselsopplevelsen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi i Klinikk Partum har mye erfaring med behandling av fødselsdepresjon hos både mor, medmor og far og du er varmt velkommen til å bestille time hos noen av oss for å utforske din situasjon, finne ut hva du trenger og legge en plan for hvordan du skal få det bedre. For hvordan du har det er viktig og du fortjener hjelp og støtte når du har det krevende!

Finn din psykolog og bestill en samtale 

Det er viktig for oss å være her når du trenger det og når det passer for deg i ditt liv. Derfor er vi tilgjengelige både på dagtid, ettermiddag, kveld og helg – uten tillegg i timeprisen.

 

Finn din psykolog

eller

Bestill samtale