Fødselsangst

Når man er gravid er det naturlig å kjenne seg spent og litt bekymret for fødselen. For noen av oss blir denne spenningen imidlertid så sterk og bekymringene så mange, at det går ut over livskvaliteten. Da vil det være riktig å beskrive det hele som fødselsangst.

Forskning viser at om lag en femtedel av alle gravide kvinner strever med fødselsangst i alvorlig grad. Man kan ha fødselsangst uten å ha født tidligere, såkalt primær fødselsangst, og man kan ha sekundær fødselsangst som kommer etter en tidligere negativ fødselsopplevelse. Også blivende pappa/medmamma kan kjenne på fødselsangst og mye tyder på at forekomsten er omtrent lik som hos gravide kvinner. Det er også verdt å merke seg at man ikke trenger å være gravid for å ha fødselsangst. Fødselsangsten kan være så sterk at den er der før graviditeten er påstartet og den kan også hindre kvinner i å tørre å bli gravide.

Kvinner med fødselsangst er redd for ulike ting knyttet til fødsel. Frykten er subjektiv og bare du vet hva som ligger i det for deg. Noen kvinner er redd for smertene, for å være på sykehus eller for komplikasjoner, mens andre er bekymret for å ikke få god hjelp underveis eller få panikk. Noen kvinner er svært redde for å skulle føde fordi det trigger vonde minner fra tidlige traumatiske livsopplevelser, mens andre ikke kan peke på noen spesiell årsak til frykten.

Dessverre blir en del kvinner med fødselsangst møtt med uttalelser som «kvinner har født barn i tusenvis av år» eller «Norge er verdens beste land å føde i». Dette er utsagn som bagatelliserer hvordan det er å ha fødselsangst og antyder at man ikke har «lov» til å være så redd for å føde. Men selv om det å føde barn er en helt naturlig ting som veldig mange kvinner går gjennom, så har du lov til å være redd. Du er ikke unormal, den eneste eller latterlige. Det er viktig at du tar deg selv og fødselsangsten på alvor og finne ut hva du trenger for kunne føle deg tryggere på å skulle føde.

Det finnes mye som kan være til hjelp for deg som er redd for å føde - både slik at du kan ha det godt i svangerskapet og slippe å være fylt av stress, uro og frykt i ni måneder, men også for at du skal være godt forberedt og få de beste forutsetningene for en god fødselsopplevelse.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

For de fleste kvinner med fødselsangst vil det være bedre å jobbe aktivt med angsten og legge en plan for god fødselsforberedelse fremfor å skyve det hele unna og håpe på det beste. Vi i Klinikk Partum støtter deg gjerne i denne prosessen.

Grunnlegger av Klinikk Partum, psykolog Ingvill Øvsthus, har utviklet kurset Min fødsel spesielt for kvinner med fødselsangst. Min fødsel er et komplett fødselsforberedende kurs hvor psykolog, jordmor, doula og fysioterapeut deler kunnskap og verktøy som vil kunne hjelpe deg å bytte ut frykt og bekymring med trygghet og ro. Som deltaker på Min fødsel får du rabatt på individuelle samtaler hos psykologer i Klinikk Partum.

Finn din psykolog og bestill en samtale 

Det er viktig for oss å være her når du trenger det og når det passer for deg i ditt liv. Derfor er vi tilgjengelige både på dagtid, ettermiddag, kveld og helg – uten tillegg i timeprisen.

 

Finn din psykolog

eller

Bestill samtale