Spontanabort

Spontanabort har historisk sett vært et tabu og det har vært lite omtalt i media, film og litteratur. Det har lenge vært ansett som «riktig» å vente med å fortelle omgivelsene om graviditeten til etter uke 12 og mange kvinner har derfor gått gjennom aborter i stillhet. Dette har nok bidratt til at spontanabort er og har vært et vanskelig samtaletema. I tillegg kan en slik opplevelse være veldig personlig og vekke mange krevende følelser og tanker som det kan være utfordrende å være åpen om. Det kan også være vanskelig for folk rundt å snakke om temaet fordi sorg og krise hos andre er noe vi synes er skummelt å nærme oss.

Vi har fortsatt et stykke igjen før spontanabort blir et åpent tema og kvinner opplever å få støtte under og etter slike opplevelser. Man kan oppleve ufølsomme kommentarer fra andre om at spontanabort er normalt og at det derfor ikke er noe å bli berørt av. Men noe som er vanlig kan være skikkelig vondt å oppleve. Det er forskjell på normalisering og bagatellisering! En del kvinner beskriver dessuten mangelfull oppfølging fra helsevesenet og føler seg overlatt til seg selv.

Etter en spontanabort går både kropp og sinn gjennom store omveltninger og dette kan vi merke på ulike måter. Det er helt naturlig å føle seg i oppløsning, være fylt av masse følelser eller kjenne seg mer nummen og fjern. I en slik prosess er det lurt å tillate seg alt dette og møte seg selv med forståelse, omsorg og aksept. Kanskje gjør det godt å høre om andres erfaringer, bearbeide gjennom å skrive eller ta vare på deg selv på andre måter.

Kvinner har ulike behov under og etter en spontanabort. Noen blir ikke veldig sterkt preget, mens andre kjenner på sterke ettervirkninger og føler behov for mye støtte over tid fra folk de har nær og/eller profesjonelle. De fysiske sidene ved opplevelsen, hvordan livssituasjonen din er, støtten du får fra andre og hvilke mestringsstrategier du har tilgjengelig kan spille inn på hvordan det er å være deg gjennom dette. En spontanabort kan være en veldig heftig og vond livsopplevelse og det er ikke gitt at det gir store psykiske utfordringer. Men for noen kvinner kan det gi plager som for eksempel vedvarende sorg, traumereaksjoner og nedstemthet.

Bærer du på vonde minner og krevende følelser som ikke roer seg og du merker at det over tid påvirker livskvaliteten din og hvordan du fungerer i hverdagslivet, så kan det være viktig og godt å søke hjelp. Amathea er en gratis helsetjeneste og tilbyr samtaler i flere byer i tillegg til at de er tilgjengelige digitalt. Du kan også ta kontakt med fastlegen og du kan sjekke ut det lokale psykiske helsetilbudet i kommunen der du bor.

Flere av våre psykologer har egenerfaring med tema som spontanabort og fertilitetsutfordringer og du er velkommen til å bestille timer hos noen av oss hvis du ønsker støtte.

Ingvill, grunnlegger av Klinikk Partum, har laget flere podcastepisoder med spontanabort som tema:

Finn din psykolog og bestill en samtale 

Det er viktig for oss å være her når du trenger det og når det passer for deg i ditt liv. Derfor er vi tilgjengelige både på dagtid, ettermiddag, kveld og helg – uten tillegg i timeprisen.

 

Finn din psykolog

eller

Bestill samtale