Mirjam Espevik

🏠Individuelle samtaler i Trondheim

 Fødselsangst | Spontanabort | Miste ufødt eller nyfødt barn | Sykdom | Fødselsdepresjon | Traumatiske fødselsopplevelserJeg er utdannet psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har lang og bred erfaring fra ulike deler av offentlige helsetjenester.

Jeg har alltid hatt et brennende engasjement for psykisk helse i forbindelse med svangerskap, fødsel og spedbarnstid. Tidligere har jeg jobbet som kommunepsykolog har hatt mye samarbeid med jordmødre og helsesykepleiere. I mitt arbeid her har jeg hatt særlig fokus på å legge til rette for trygg tilknytning og godt samspill mellom foreldre og det nyfødte barnet.

Jeg er opptatt av flere tema, deriblant fødselsdepresjon både hos mor og far og viktigheten ved å anerkjenne at det å få et nytt barn til verden forandrer livet totalt, både på godt og vondt. Det kan bli en krevende livsperiode hvor vi kan trenge litt hjelp og støtte til å finne måter å håndtere den nye tilværelsen på.

Jeg vil gjerne også være her for deg/dere som møter på andre utfordringer i forbindelse med svangerskap og småbarnstid, som for eksempel spontanabort, miste ufødt eller nyfødt barn, oppleve sykdom, streve med fødselsangst eller ha vært gjennom en traumatisk fødsel.

Alle tema knyttet til svangerskap, fødsel og spedbarnstid er velkommen hos meg – og du som er pappa/medmamma er også varmt velkommen. Jeg vil gjøre det jeg kan for å skape en trygg og god samtale hvor vi sammen kan finne ut hva som er viktig for at du/dere skal få det bedre.

Jeg har vært gjest på podcasten Mammahjerte med psykolog Ingvill Øvsthus to ganger:

🔊 Angst i spedbarnstida
🔊 Å forberede seg til å bli foreldre: Forventninger til spedbarnstida

Jeg tilbyr individuelle samtaler og parsamtaler på kontor på Moholt i Trondheim.

Foto av Sit / Øystein Eugene Hermstad


Mirjam