Ellen Risanger

🏠 Kontorsamtaler i Haugesund
🏠💕 Parsamtaler i Haugesund

 

Jeg vil gjerne være her for deg som er ufrivillig barnløs og deg som opplever svangerskapet eller småbarnslivet som krevende.

Jeg er opptatt av å lytte til deg og dine utfordringer, og tilpasser samtalen og terapien til dine behov. Skulle du ønske å komme sammen med partner er du selvfølgelig velkommen til det!

Allerede i svangerskapet starter overgangen til å bli foreldre. Dette kan være en fin tid, med mange håp og forventninger, mens man begynner å danne et emosjonelt bånd til barnet. Samtidig kan svangerskapet oppleves krevende, fullt av bekymringer for barnet, fødselen eller tiden som kommer. Jeg tilbyr samtaler hvor det kan være rom for å snakke om det du har behov for.

Jeg har kompetanse på fødselsforberedelser som kan bidra til å takle smerter og frykt under fødselen bedre. Dette kan være nyttig både for deg som ønsker å føle deg mer forberedt og trygg på fødselen, og for deg som har fødselsangst. Det er viktig for meg at du skal få en sterkere følelse av kontroll og selvtillit, og at du skal få en så god fødsel som mulig.

Overgangen til å bli foreldre er nok en av de største endringene man går gjennom i livet. Jeg er opptatt av at det også er viktig å ivareta de nye foreldrene, særlig siden det har vist seg at man er mer utsatt for angst og depresjon i denne livsfasen. Enten du har behov for å jobbe med vonde følelser, bekymringer, egen bakgrunn eller noe helt annet - er du velkommen på kontoret mitt.

Små barn er i rask utvikling, og behovene deres endres stadig. Jeg synes det er verdifullt å få jobbe med samspill og relasjon mellom foreldre og barn.

Jeg har også et stort engasjement for det emosjonelle aspektet ved ufrivillig barnløshet og fertilitetsbehandling. Sårbarheten, usikkerheten og mangelen på kontroll kan føles overveldende, og mange har behov for å prate med noen mens de går gjennom denne prosessen.

Jeg er tilgjengelig for samtaler fredag på dagtid.

Ellen kpno

Mine bloggposter

Oxytocin under fødselen

Ellen 5

Ellen Risaker er en av psykologene i Klinikk Partum. Hun tilbyr digitale samtaler og kontorsamtaler i Haugesund.

Les mer om Ellen

av Ellen Risaker

Margareta Brodèn har beskrevet graviditeten som en viktig overgangsperiode i livet, og fødselen som noe ukjent, ukontrollerbart, uunngåelig og uforutsigbart. Å føde er noe veldig kroppslig og intuitivt. Hver fødsel er unik, og du kan ikke vite hvordan din fødsel vil bli. Samtidig opplever veldig mange at det å forberede se…

Les mer...…

Hva hjelper mot fødselsangst?

Ellen 5

Ellen Risaker er en av psykologene i Klinikk Partum. Hun tilbyr digitale samtaler og kontorsamtaler i Haugesund.

Les mer om Ellen

av Ellen Risaker

Å være engstelig for fødselen er helt normalt både for gravide og deres partnere. Faktisk regner man med at 5-10% av alle gravide har alvorlig fødselsangst, og enda flere har en frykt for fødselen uten at den er så alvorlig at den kan kjennetegnes som angst. Det finnes mye du kan gjøre for å jobbe med egen engstelse, og fo…

Les mer...…