Podcast

 

I podcasten "Mammahjerte med psykolog Ingvill Øvsthus" går Ingvill, som er grunnleggeren av Klinikk Partum, i dybden på ulike psykologiske tema knyttet til kvinnehelse, svangerskap og småbarnstid. Hun deler kunnskap og inviterer inn gjester slik at du kan forstå deg selv og ta vare på deg selv - og bli tatt vare på av de du har rundt deg.

Podcasten ligger på internett, Spotify og Apple Podcasts.

Psykologene i Klinikk Partum gjester jevnlig podcasten og deler av sin erfaring og sitt engasjement: 

Kristin Ragnarsdottir (les mer om Kristin)

Helle Størseth Marcinko (les mer om Helle)

Sara Khazaeni (les mer om Sara)

Vibeke Silseth (les mer om Vibeke)

Mirjam Espevik (les mer om Mirjam)

Vilde Monclair (les mer om Vilde)

Christine Thorsby (les mer om Christine)

Lene Walderhaug (les mer om Lene)

Ragnhild Ese (les mer om Ragnhild)

Gå til podcasten

Podcast-forside