Åpenhet om vulvasmerter i parforhold

received_968860794070677

Helle Størseth Marcinko er en av psykologene i Klinikk Partum. Hun tilbyr digitale samtaler.

Les mer om Helle

av Helle Størseth Marcinko

Vulvodyni er en av de vanligste kvinnelidelsene, og rammer mellom 7-28 % av unge kvinner. Det er en tilstand med vedvarende ubehag, smerter eller brenning i kvinnens kjønnsorgan, der det ikke finnes tegn til annen sykdom eller årsak.

Da vulvodyni er en kvinnelidelse er det tradisjonelt sett på som noe kvinnen selv må jobbe med for å oppleve bedring fra, men en vet nå at når man er i et parforhold, vil åpenhet rundt vanskene være positive for tilhelingen.

Det har frem til relativt nylig vært lite informasjon å oppdrive om hva vulvodyni er, og det er også lite snakket om. Dette, i likhet med andre vansker som primært rammer kvinner, har fått lite fokus fra forskning, og på denne måten også blitt mer tabuisert enn lidelser som historisk sett oftest rammer menn.

Mange partnere ønsker å være støttende i forbindelse med kvinnens smerter i vulva, men det kan være vanskelig å vite hvordan en kan støtte partner på best mulig måte dersom man ikke kommuniserer sammen som par.

Noen trekker seg tilbake, og venter respektfullt på at partner skal bli frisk, og dermed være klar for samleie igjen. Dessverre fungerer ikke tilheling helt på denne måten. Det å ikke være intime over en lengre periode mens man venter på å bli ferdig behandlet, kan føre til at en trenger lengre tid for å komme seg tilbake til intimitet med partneren igjen.

Det er viktig å snakke sammen, både om forventninger til seg selv og den andre, og andre tanker som kan dukke opp i forbindelse med smerter ved samleie eller mangelen på intimitet. Dette vil for de aller fleste være mer støttende og hjelpsomt enn respektfull avstand. Det er viktig å huske på at når en av partene har smerter i forbindelse med samleie er det ikke bare et problem for den enkelte personen, men et problem for parforholdet.

Perfeksjonisme i svangerskapet
Når sex etter fødsel blir vanskelig