Mer aksept og inkludering for LHBT+ -familier!

Kristin side

Kristin Ragnarsdottir er en av psykologene i Klinikk Partum. Hun tilbyr digitale samtaler og digitale parsamtaler

Les mer om Kristin

av Kristin Ragnarsdottir

- Denne teksten er skrevet av en småbarnsmor, som mange andre småbarnsmødre er sent ute til det meste. Happy Pride! 

Forrige helg feiret store deler av den vestlige verden Pride, også Oslo. Pride arrangerer vi for å feire kjærlighet og mangfold. Vi feirer Pride også for å minne oss om at LHBT+ -personer fortsatt er en gruppe som ofte blir marginalisert og ikke har de samme rettighetene som andre mange steder i verden.  

Stigmatisering av LHBT+ -familier

Etter avkriminaliseringen av homofili valgte flere å fortelle om sin ikke-heterofile legning. Mange av disse var lesbiske kvinner, som inntil da hadde levd i heterofile forhold og fått flere barn. Tall fra USA viste at i skilsmisseoppgjørene som fulgte ble foreldreansvaret ofte tildelt faren (Golombok, 2000). Dette ble gjort på grunnlag av en antakelse om at heterofile fedre ville være bedre omsorgspersoner, uten at det fantes noe forskningsbasert bevis på dette (Patterson, Fulcher & Wainright, 2002). Dermed ble det nødvendig å forske på LHBT+ -familier. 

Det er ingen studier eller forskning som kan dokumentere at å vokse opp med to likekjønnede foreldre er skadelig for barn. Forskningen finner derimot negative konsekvenser for barn som kommer av holdninger i samfunnet. Dette kan for eksempel være økt grad av mobbing i samfunn der aksepten for LHBT-familier er mindre. Negative konsekvenser finnes også der foreldrene ikke har de samme rettighetene, som for eksempel land som ikke sikrer status til medmor. Det som faktisk påvirker barna i familien er faktorene som gjelder i alle andre familier også; trygghet, kvalitet på relasjon mellom forelder og barn, sosioøkonomisk status og så videre. De naturlige utfordringene som kommer med det å være en småbarnsfamilie er i utgangspunktet store nok. Som samfunn bør vi derfor jobbe for å fjerne ekstra belastninger, slik som minoritetsstress hos LHBT+-familier som oppstår som følge av diskriminerende holdninger.

Klinikk Partum ønsker alle velkommen

En LHBT+ -familie kan være like velfungerende og eller like dysfunksjonell som hvilken som helst annen familie, selv om det ikke er en gjennomsnittsfamilie. I Klinikk Partum har vi en inkluderende praksis og du kan snakke trygt om seksualitet og kjønn med oss - enten om du har født, har fått barn med surrogat, er medmor eller på andre måter representerer LHBT+. Vi i Klinikk Partum ønsker alle individer og typer familier velkommen til oss!

 

Kilder: 

Golombok, S. (2000) Parenting: What really count? I Gelderen, L.V, Gartell, N, Bos, H, & Hermanns, J. Stigmatization and Resilience in Children of Lesbian Mothers. Journal of LGBT family studies, 5, 268-279

Patterson, C,J Fulcher , M., & Wainright, J. (2002) Children of Lesbian and Gay Parents, Law and Policy.  Gelderen, L.V, Gartell, N, Bos, H, & Hermanns, J. Stigmatization and Resilience in Children of Lesbian Mothers. Journal of LGBT family studies

 

Seierens melankoli
Hvordan være en god partner når den den andre er rammet av fødselsdepresjon?